Zajęcia rewalidacyjne z dnia 25 stycznia 2019 (nie odbyły się z powodu nieobecności ucznia w szkole) odbędą się w sobotę 02 lutego 2019 od 8.00 do 10.00

i zajęcia z 28 lutego 2019 (czwartek ) odwołane i odbędą się dnia 02 lutego 2019 od 10.00 do 12.00

Małgorzata Sobiela-Woźniak