„My nie chcemy więcej wojny

Chcemy żyć życiem spokojnym

Jaki długi i szeroki jest nasz świat”.

1 września 2021 r. uczniowie klasy ósmej przywitali nauczycieli, rodziców i swoich młodszych kolegów w pięknej napowietrznej ekopracowni. Szczególnie ciepło zostali przywitani najmłodsi – pierwszoklasiści. Podczas krótkiej akademii występujący przypomnieli wydarzenia sprzed 82 lat- wybuch II wojny światowej. Podkreślili, że to dzięki bohaterskiej postawie Polaków, którzy bronili honoru ojczyzny, możemy żyć dzisiaj w pokoju.

„Patrzysz w niebo widzisz błękit

i lecący sznur łabędzi

i do szkoły znów spokojnie możesz iść”.