W świecie Internetu zasady pisowni są przestrzegane znacznie rzadziej, a miejsce pełnych zwrotów coraz częściej zastępują skróty. Poznając je możemy skuteczniej komunikować się w języku angielskim w nowoczesnym świecie. Dlatego też uczniowie klas VII i VIII zaprezentowali najbardziej popularne skróty z języka angielskiego w możliwie najciekawszej formie. Uczniowie wykazali się dużą wyobraźnią oraz kreatywnością prezentując skróty na przykład na angielskich budowlach, jak Big Ben czy London Eye.  Prace zostały wyeksponowane na głównym korytarzu dla całej społeczności szkolnej, zachęcając  do ich czytania i jednocześnie zapamiętywania. Są one bowiem podstawą sprawnej komunikacji.  Zarówno laureaci, jak i pozostali uczniowie otrzymali za swoje prace punkty z zachowania oraz atrakcyjne nagrody.

Opracowała Katarzyna Janeczek

Zdjęcia na naszym Fanpage