#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-14 lat. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki czy języków obcych.

Podczas spotkań przyszli #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Być może w młodych programistach rozbudzą się przyszłe zainteresowania zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości.

W obecnej edycji #SuperKoderów w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział 140 szkół podstawowych z całej Polski. Każda z nich otrzymała grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. Dodatkowo Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu.

Logo Labolatorium

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organ prowadzący szkoły - Gmina Pątnów otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu nasi uczniowie będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie jest realizowane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

W ramach programu już dokonujemy projektów 3D, które pozwalają uczniom na wyzwalanie własnej kreatywności. Dostarczony sprzęt to: drukarka 3D wraz z filamentami, zestawy edukacyjne mikrokontrolerów, stacja lutownicza, zestawy do nauki kodowania i programowania (roboty Pies Raspberry wraz z akcesoriami, pies Kit Petoi Bittle, Robot JD Humanoid oraz Ohbot2.1 z oprogramowaniem do samodzielnego złożenia). Otrzymaliśmy również sprzęt audio-video : przenośną kamerę cyfrowę wraz akcesoriami, statywy fotograficzne, mikroporty, mikrofony, słuchawki, gimbal, aparat fotograficzny.

 zdjęcie drukarki 3d i robotów zmontowanych

 

Patroni projektu:

 Laboratorium Przyszłości - zakupów cd

 

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:

  • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
  • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
  • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
  • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.
Logo CNA oraz krótkie hasło: akademia jest dla uczniów, studentów, nauczycieli

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy współpracę z renomowaną i ogólnoświatową instytucja CISCO NETWORKING ACADEMY.

W ramach współpracy realizujemy kurs Python dla początkujących dla uczniów oraz Cybersecurity od podstaw dla nauczycieli i mamy nadzieję dla rodziców i uczniów.

Logo CMI

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.W naszej placówce możesz uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

CMI umożliwi uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. CMI umożliwia także start w zawodach algorytmicznych i projektowych, co może dodatkowo motywować uczniów i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów.

Zajęcia odbywają się w środy (Algorytmy) i w poniedziałki (projekty) po zajęciach szkolnych w sali nr1 naszej szkoły (stacjonarnie) lub zdalnie za pośrednictwem aplikacji Teams.

Dla wszystkich uczestników projektu i ich prawnych opiekunów udostępniamy regulamin uczestnictwa w zajęciach CMI

Logotyp Funduszy Europejskich