Logo Labolatorium

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organ prowadzący szkoły - Gmina Pątnów otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu nasi uczniowie będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie jest realizowane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

W ramach programu już dokonujemy projektów 3D, które pozwalają uczniom na wyzwalanie własnej kreatywności.

 

Logo CNA oraz krótkie hasło: akademia jest dla uczniów, studentów, nauczycieli

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy współpracę z renomowaną i ogólnoświatową instytucja CISCO NETWORKING ACADEMY.

W ramach współpracy realizujemy kurs Python dla początkujących dla uczniów oraz Cybersecurity od podstaw dla nauczycieli i mamy nadzieję dla rodziców i uczniów.

Logo CMI

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.W naszej placówce możesz uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

CMI umożliwi uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. CMI umożliwia także start w zawodach algorytmicznych i projektowych, co może dodatkowo motywować uczniów i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów.

Zajęcia odbywają się w środy (Algorytmy) i w czwartki (projekty) po zajęciach szkolnych w sali nr1 naszej szkoły (stacjonarnie) lub zdalnie za pośrednictwem aplikacji Teams.

Z racji nowych klas obcojęzycznych zajęcia odbywają się obecnie w środy.

Logotyp Funduszy Europejskich

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:

  • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
  • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
  • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
  • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

E-Pątnów

E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości
uczniów i uczennic w Gminie Pątnów

Projekt „E-Pątnów –  lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”  RPLD.11.01.02-10-0018/18 służy podniesieniu jakości edukacji w Gminie Pątnów w okresie 15.10.2018 – 31.08.2020. Działania projektowe skupiają się na 2 grupach beneficjentów – uczniach uczennicach oraz nauczycielach i nauczycielkach Szkołach Podstawowych w Dzietrznikach, Pątnowie i Załęczu Małym oraz na doposażeniu samych placówek. W toku realizacji projektu 204 uczennic i 212 uczniów tych szkół uzyska kompleksowe wsparcie dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych z matematyki, języków obcych, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz nabędzie kompetencje uniwersalne niezbędne na rynku pracy, a to umiejętność pracy w grupie, innowacyjność, kreatywność.                                                                                

Kadra szkół (46K 6M) zostanie objęta doskonaleniem zawodowym wdrażającym do nowoczesnego, efektywnego nauczania, z wykorzystaniem metod badawczych i doświadczalnych, narzędzi TIK oraz dotyczącym pedagogiki specjalnej. Wszystkie działania wynikają z przeprowadzonej diagnozy, a ich rezultaty będą wydłużone w czasie.

Dofinansowanie z EFS – 1.145.976,63

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu

„E-PĄTNÓW- LEPSZA EDUKACJA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW

 I UCZENNIC W GMINIE PĄTNÓW”

w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
obowiązuje od 28.09.2020 r.

NAZWA ZAJĘĆ

 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

DATA

GODZINY REALIZACJI

WTOREK

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. VI - VII

Monika Dominiak

29.09.2020

15.30 – 17.00

(2 godz.)

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Kl. VI b

Katarzyna Janeczek

29.09.2020

06.10.2020

13.10.2020

20.10.2020

27.10.2020

 

7.15 – 8.00 (1 godz.)

 

 

 

 

 

CZWARTEK

Koło języka angielskiego kl III

Monika Dominiak

01.10.2020

 

8.10.2020

15.10.2020

12.45 -15.45

 (4 godz. )

12.45 – 15.00

(3 godz.)

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. VI - VII

Monika Dominiak

29.09.2020

14.30-16.45

(4 godz.)

PIĄTEK

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego kl. VIII

Katarzyna Janeczek

02.10.2020

09.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

30.10.2020

17.00 – 19.15

(3 godz.)

Koło języka angielskiego kl.IV

Monika Dominiak

9.10.2020

14.30-16.00

(2 godz.)

SOBOTA

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Kl. VI b

Katarzyna Janeczek

17.10.2020

9.00 – 12.00

(4 godz.)

 

 

Zajęcia z terapii pedagogicznej gr. V w dniach 8-9.09.2020 r. z Panią Martyną Banach nie odbyły się. Zostaną zrealizowane w innym terminie. 

 

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu

„E-PĄTNÓW- LEPSZA EDUKACJA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW

 I UCZENNIC W GMINIE PĄTNÓW”

w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
obowiązuje od 02.09.2020 r.

NAZWA ZAJĘĆ

 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

DATA

GODZINY REALIZACJI

PONIEDZIAŁEK

Akademia Matematyczna

Gr. I

Wioletta Grudzka

07.09.2020

14.09.2020

21.09.2020

11.45 – 13.25 (2 godz.)

(3 godz.)

Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne kl. I-III

Martyna Banach

07.09.2020

14.09.2020

21.09.2020

28.09.2020

05.10.2020

13.30 0 14.15

Koło języka angielskiego kl.IV

Monika Dominiak

07.09.2020

14.09.2020

21.09.2020

28.09.2020

05.10.2020

12.10.2020

19.10.2020

26.10.2020

13.30 – 15.00

(2 godz.)

Zajęcia rewalidacyjne

Ewa Pietrzykowska

07.09.2020

13:30 - 15:30

(2 godz.)

 

WTOREK

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. VI - VII

Monika Dominiak

08.09.2020

15.09.2020

22.09.2020

29.09.2020

15.30 – 17.00

(2 godz.)

Terapia pedagogiczna

Gr V

Martyna Banach

08.09.2020

15.09.2020

22.09.2020

29.09.2020

13.30 – 14.45

Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne kl. I-III

Martyna Banach

08.09.2020

15.09.2020

22.09.2020

29.09.2020

12.40 – 13.25

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Kl. VI b

Katarzyna Janeczek

08.09.2020

15.09.2020

22.09.2020

29.09.2020

06.10.2020

13.10.2020

20.10.2020

27.10.2020

 

7.15 – 8.00 (1 godz.)

 

ŚRODA

Zajęcia pozalekcyjne z przyrody gr I

Sylwia Smolarz

09.09.2020

16.09.2020

12.40 – 14.15

(2 godz.)

 

 

 

 

Koło języka angielskiego kl. VII

Monika Dominiak

09.09.2020

16.09.2020

23.09.2020

30.09.2020

14.30 – 16.00 (2 godz.)

Terapia pedagogiczna gr V

Martyna Banach

09.09.2020

16.09.2020

23.09.2020

13.30 – 14.15

CZWARTEK

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Kl. VI b

Katarzyna Janeczek

03.09.2020

 

12.30 – 15.00

 (2 godz.)

Koło języka angielskiego kl III

Monika Dominiak

03.09.2020

10.09.2020

17.09.2020

24.09.2020

01.10.2020

12.45 -15.45

 (4 godz. )

 

 

12.45 – 15.00

(3 godz.)

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. VI - VII

Monika Dominiak

08.10.2020

15.10.2020

22.10.2020

12.45 – 15.45

(4 godz.)

12.45 – 14.15

(2 godz.)

Zajęcia rozwijające z matematyki

Andrzej Hampel

03.09.2020

12.40 – 13.25

PIĄTEK

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego kl. VIII

Katarzyna Janeczek

04.09.2020

18.09.2020

25.09.2020

02.10.2020

09.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

30.10.2020

17.00 – 19.15

(3 godz.)

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

kl. IV - VI

Martyna Banach

25.09.2020

14.15 – 15.00

Koło języka angielskiego kl. VI a

Monika Dominiak

04.09.2020

14.30 – 16.45

(3 godz.)

SOBOTA

Zajęcia pozalekcyjne z przyrody gr II

Sylwia Smolarz

05.09.2020

9.00 – 12.00

(4 godz.)

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Kl. IV - VI

Martyna Banach

05.09.2020

12.09.2020

19.09.2020

 

8.00 – 11.45

Zajęcia logopedyczne

 

Małgorzata Sobiela-Woźniak

 

05.09.2020

 

9.00 – 12.00

(4 godz.)

Akademia Matematyczna

Wioletta Grudzka

05.09.202

12.09.2020

9.00 – 12.00

(4 godz.)

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Kl. VI b

Katarzyna Janeczek

19.09.2020

17.10.2020

9.00 – 12.00

(4 godz.)