Prowadzący pokazuje przedmioty z recyklingu

17 grudnia 2020 r. w Publicznym Przedszkolu w Załęczu Małym odbyły się warsztaty plastyczno – techniczne zorganizowane w ramach realizacji projektu ekologicznego „ EKOdzieci kontra śmieci” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zajęcia były prowadzone przez Ośrodek ,,Świat Przygód” z Łodzi.

Dzieci najpierw uczestniczyły w pogadance na temat segregacji odpadów i ich powtórnego przetworzenia oraz zabawie związanej z dopasowywaniem odpadów do odpowiednich koszy.

Następnie uczestnicy własnoręcznie ozdabiali specjalnymi farbami płócienne worki i samodzielnie wykonywali plakietki – broszki o tematyce ekologicznej. Wszystkie przedszkolaki były bardzo zaangażowane w zajęcia. Chętnie podejmowali powierzone im zadania. Zajęcia upłynęły w miłej atmosferze, a dzieci dowiedziały się jak można ponownie wykorzystać odpady i co można z nich zrobić.