Zajęcia rewalidacyjne z dnia 01.04.2019z uczennicą klasy IVa zostają przeniesione na 10.04.2019, natomiast zajęcia z 13.04.2019 zostaną odrobione w dniach 25, 26.04.2019

                                                                                                                                                                                                                                          Ewa Pietrzykowska