Publikujemy zdjęcia z pamiętnego dnia 22 października 2006 roku, nadania imienia Jana Pawła II Wielkiego szkole oraz poświęcenia sztandaru.