Zajęcia rewalidacyjne  z 15 maja(uczeń był nieobecny) zostaną odpracowane 20 maja, zajęcia z soboty- 18 maja odbędą się 25 maja. Ewa Pietrzykowska