Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ŻYCIE TO DAR BEZCENNY - NIE ZMARNUJ GO

Kategoria: Projekty Opublikowano: środa, 04 kwiecień 2018 Wioletta Grudzka

Takie motto przewodzi realizowanemu w bieżącym roku szkolnym w okresie od stycznia do czerwca   2018r.   autorskiemu projektowi profilaktycznemu.

   Projekt jest adresowany dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, rodziców oraz nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Małym i Punktu Przedszkolnego w Załęczu Wielkim. Przewidywana liczba uczestników projektu: 200 uczniów i dzieci przedszkolnych, 50 rodziców, 20 nauczycieli.

Celem projektu jest:

  • promowanie  zdrowego stylu życia wolnego  od nałogów i wszelkich przejawów agresji wśród dzieci i młodzieży
  • dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania środków psychoaktywnych i innych używek(alkohol).
  • rozwijanie  świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych i stosowania agresji
  • rozwijanie umiejętności przyjmowania postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi i szeroko pojętą przemocą poprzez trening zachowań asertywnych
  • promowanie właściwych relacji rówieśniczych ( uczenie radzenia sobie w sytuacji agresji z szczególnym zwróceniem uwagi na cyberprzemoc)
  • zapewnienie dzieciom i uczniom atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych oraz dostępu do programów edukacyjnych promujących wartościowy i zdrowy styl życia, uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu, papierosów i środków odurzających, sprzyjających rozwijaniu właściwych relacji rówieśniczych
  • usystematyzowanie i uaktualnienie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat współczesnych zagrożeń ( dopalacze i inne środki psychoaktywne , siecioholizm, fonoholizm, cyberprzemoc) oraz rozwijanie kompetencji wychowawczych w zakresie pozytywnej profilaktyki - skuteczne sposoby oddziaływania na własne dziecko.

W ramach projektu zaplanowano :

DLA UCZNIÓW:

I. Zajęcia warsztatowe, które przeprowadzą:

ü  specjaliści z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieluniu,

ü  terapeuta Jakub Rychter - autor i realizator programu ,,Dopalaczom mówimy STOP. Wybieramy zdrowie.”

ü  pracownicy Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Wieluniu

ü  funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu – wydział ds. Nieletnich i Patologii

ü  RAPPEDAGOGIA - spotkanie z Dobromirem Makowskim

II. Spektakle profilaktyczne w wykonaniu aktorów

ü  z Edukacyjno - Profilaktycznego Teatru dla Dzieci i Młodzieży ,,MORALITET” w Krakowie,

ü  Teatru dla Dzieci i Młodzieży ,,PICCOLO „ w Łodzi

III. Zajęcia pozalekcyjne:

  zumba

  nordic walking

  gry terenowe ( biegi na orientację, podchody)

  gry zespołowe( piłka nożna, siatkówka, koszykówka, dwa ognie) –turnieje międzyklasowe

  wycieczki rowerowe i piesze po Załęczańskim Parku Krajobrazowym

  zajęcia teatralne

  zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem środków multimedialnych

IV. konkursy plastyczne , wokalne i turnieje wiedzowe

 

DLA PRZEDSZKOLAKÓW:

  spektakle profilaktyczne

  spotkanie z policjantem

  zajęcia muzyczno-ruchowe

  zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem środków multimedialnych

  konkurs plastyczny

 

DLA RODZICÓW:

-warsztaty i szkolenia:

ü  Narkotyki, dopalacze, siecioholizm , fonoholizm – co to takiego?

ü  Rozwijanie umiejętności wychowawczych- co zrobić, żeby ograniczyć ryzyko wystąpienia szkodliwych zachowań oraz co zrobić, kiedy już mamy w domu problem - interwencja w sytuacjach kryzysowych.

(realizatorzy: terapeuta J. Rychter i specjaliści z PPP w Wieluniu, KP Policji w Wieluniu)

 

DLA NAUCZYCIELI:

- warsztaty i szkolenia:

ü  Sygnały ostrzegawcze szkodliwych zachowań

  Szkolne strategie działań profilaktycznych

  Współpraca z rodziną

(realizatorzy: terapeuta J. Rychter i specjaliści z PPP w Wieluniu, KP Policji w   Wieluniu)

Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pątnowie w kwocie 5.000zł.

Zaplanowane w projekcie warsztaty i szkolenia z udziałem specjalistów (terapeuta, psycholog) oraz spektakle profilaktyczne i rappedagogia będą dla uczestników projektu źródłem rzetelnej wiedzy o współczesnych zagrożeniach, pokażą jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, nauczą dzieci i młodzież sztuki odmawiania ( trening zachowań asertywnych).

Rodzice i nauczyciele pozyskają wiedzę na temat współczesnych zagrożeń oraz skutecznych sposobów oddziaływania na młodzież w wieku szkolnym w sytuacjach kryzysowych.

Zaplanowana oferta zajęć pozalekcyjnych ma na celu pokazanie dzieciom i młodzieży jak można w sposób atrakcyjny spędzać czas wolny z dala od wszelkich używek w gronie kolegów i koleżanek.

Mamy nadzieję, że ziarno wrzucone w podatny grunt przyniesie pożądane owoce.

 

 

 

Koordynator projektu:

Wioletta Grudzka –pedagog szkolny