dzieci stoją z nagrodami

Narodowe Czytanie „ Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w Gminnej Bibliotece w Pątnowie.

Uczestnicy wydarzenia: Oliwia Sokalska, Zuzanna Ścigała, Bartłomiej Klimas.

dzieci czytają książki

dzieci uczestniczące w konkursie

Julia Biegańska- I miejsce

Maja Klimas- II miejsce

Anna Klimas- III miejsce

dzieci z nagrodami

Laureaci:

Maja Kałuża- I miejsce

Tatiana Miarka- II miejsce

Malwina Klara- III miejsce

Hanna Leszczyna- wyróżnienie

Natalia Antończak- wyróżnienie

sowa

Od 4 do 31 maja rusza coroczna akcja: „ Podaruj książkę bibliotece szkolnej”.

Zachęcam do udziału w poszerzaniu naszego księgozbioru o ciekawe egzemplarze. Każda ofiarowana książka to +10 punktów z zachowania(maksymalnie można otrzymać 50 punktów).

Ewa Pietrzykowska