Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym znajduje się w malowniczym zakątku Załęczańskiego Parku Krajobrazowego Gminy Pątnów.

Początkowo jako  szkoła  podstawowa  nie wyróżniała się od innych placówek wiejskich naszego powiatu, czy województwa.

Momentem przełomowym był rok 1994. Jako jedna z nielicznych placówek województwa łódzkiego, Szkoła Podstawowa w Załęczu Małym przystąpiła do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Było to pionierskie wyzwanie zarówno dla uczniów, nauczycieli, dyrektora jak i całego środowiska lokalnego.

Wspólne zmagania uwieńczone zostały włączeniem naszej szkoły  do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i doprowadziły do:

 • Utworzenia Uczniowskiego Klubu Sportowego z silną sekcją Biegów na Orientację.
 • Powstania bloku żywieniowego.
 • Działania  świetlicy szkolnej.
 • Teatru dziecięcego.
 • Chóru śpiewaczego.
 • Organizacji aktywnych form wypoczynku letniego poprzez rajdy rowerowe, wycieczki piesze i autokarowe, organizacja półkolonii w czasie wakacji, wypoczynku podczas ferii zimowych.
 • Udziału w Zimowej Akcji Feryjnej „Poszukujemy Wokalnych Perełek”.
 • Wielotorowych działań mających na celu profilaktykę jako wypełnienie czasu wolnego poprzez sport, zajęcia pozalekcyjne, warsztaty plastyczne, taneczne, itp.
 • Realizacji autorskich programów profilaktycznych.
 • Organizacji imprez środowiskowych, tj. Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, choinka szkolna, Wigilia, biegi na orientację itp.
 • Zdobywania doświadczeń w dziedzinie samorządności poprzez prężnie działający Samorząd Uczniowski i sklepik szkolny.

W 2007roku  w wyniku reorganizacji sieci szkół Gminy Pątnów nasza placówka stała się zespołem obejmującym przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum (obecnie po likwidacji gimnazjum obejmuje szkołę i przedszkole).

Nastąpiła rozbudowa obiektu szkolnego i budowa sali gimnastycznej.

Rok szkolny 2009/2010 rozpoczęliśmy w nowo oddanym obiekcie wyposażonym w sprzęt szkolny i sportowy, a  codziennej nauce i pracy przyświeca motto Jana Pawła II, które brzmi: „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”.

Walczymy  o edukację, o przyszłość dzieci ze środowiska wiejskiego. Dlatego diagnozujemy zainteresowania i potrzeby naszych uczniów, rozbudzamy je i tworzymy podstawy do wszechstronnego rozwoju poprzez koła zainteresowań i realizację projektów unijnych.

Z własnej inicjatywy włączamy się w różnego rodzaju akcje i programy. Otrzymaliśmy tytuł i certyfikat „Szkoła z klasą” oraz „Akademia szkoły z klasą”. Jako prężnie działający zespół szkół angażujemy się w pisanie licznych projektów edukacyjnych, propagujących idee Szkoły Promującej Zdrowie, które cieszą się uznaniem środowiska oświatowego. Nasze projekty ściśle wiążą się z miejscem, w którym żyjemy,  np.: „Rzeczpospolita Internetowa” i „Nowy Impuls” realizowane w latach 2006 – 2008 służyły uaktywnieniu społeczeństwa Załęcza Małego.

W wyniku tych działań na terenie wsi powstały trzy gospodarstwa agroturystyczne.

Uruchomiono wypożyczalnię sprzętu turystycznego (kajaki, rowery) oraz utworzono punkt informacji turystycznej.

Wytyczono po dwa szlaki rowerowe i piesze na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.