Po raz 27 pod hasłem „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję” ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania Świata 2020 r. To ogólnopolska inicjatywa, której celem jest promowanie czystości otaczającej nas przestrzeni i inicjowanie działań, mających na względzie ochronę środowiska. W tym roku do akcji przyłączyły się również przedszkolaki z Załęcza Małego. W ramach realizacji projektu ekologicznego ,,EKOdzieci kontra śmieci” dofinansowanego z funduszy WFOŚiGW w Łodzi dzieci wzięły udział w zajęciach poświęconych segregacji śmieci oraz posprzątały teren w okolicy budynku szkoły. Takie działania już od najmłodszych lat budzą w dzieciach poczucie odpowiedzialności za otaczający świat oraz uczą kultury szanowania środowiska w którym żyjemy.

Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach związanych z segregacją śmieci.