1) UNIKANIE WPAJANIA BŁĘDNYCH PRZEKONAŃ

Błędne przekonanie 1. "WE WSZYSTKIM MUSZĘ BYĆ DOBRY"

Błędne przekonanie 2. "ZNACZĘ TYLE, CO MOJE OSIĄGNIĘCIA"

Błędne przekonanie 3. "NEGATYWNE UCZUCIA SĄ ZŁE"

Błędne przekonanie 4. "WSZYSCY MUSZĄ MNIE LUBIĆ"

Błędne przekonanie 5. "POPEŁNIANIE BŁĘDÓW LUB PROSZENIE O POMOC JEST ZŁE"

2) NAUCZ SIĘ DOSTRZEGAĆ POZYTYWNE ZACHOWANIA SWOJEGO DZIECKA I NAGRADZAĆ JE UWAGĄ I POCHWAŁĄ

3) BĄDŹ KONSEKWENTNY

4) BĄDŹ OTWARTY I UWAŻNY GDY ROZMAWIASZ Z DZIECKIEM

5) "NIE WYRĘCZAJ DZIECKA"

6) "DBAJ O JEDNOŚĆ W RODZINIE"

7) UNIKAJ STOSOWANIA TZW. " ŻELAZNEJ DYSCYPLINY" I "ZASAD DLA ZASADY"

8) "UCZ DZIECI DOBREGO ZACHOWANIA, DAJĄC IM DOBRY PRZYKŁAD, A NIE MÓWIĄC, CO MAJĄ ROBIĆ"

9) NIE IGNORUJ SZCZEGÓLNYCH POTRZEB I TRUDNOŚCI DZIECKA

10) NIE HAMUJ NATURALNEJ RADOŚCI ŻYCIA I CIEKAWOŚCI ŚWIATA

Pełny opis zasad znajdziecie na stronie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr2 w Bydgoszczy tutaj