W roku szkolnym 2020/2021 szkoła ponownie przystąpiła do konkursu ,,Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach” na dotacje z WFOŚiGW w Łodzi, którego celem było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Publiczne Przedszkole w Załęczu Małym otrzymało na działania ekologiczne pt.,, EKOdzieci kontra śmieci” w roku szkolnym 2020/2021 dofinansowanie w kwocie 16 321,00 zł, całkowity koszt zadania to 18 138, 00 zł. Zaplanowane zadania w ramach projektu będą realizowane w priorytetowym obszarze: racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu. Działania podejmowane w ramach projektu wykształcą postawę troski, odpowiedzialności za naturę, uatrakcyjnią zajęcia oraz wykształcą nawyki proekologiczne wśród najmłodszych dzieci.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Unknown
Unknown
Accept
Decline