Słiok z roślinami

29 lutego i 1 marca 2024 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty „Las w słoiku" w ramach realizowanego projektu „W poszukiwaniu piękna przyrody”, na który otrzymaliśmy dotację w kwocie 31 568 zł z WFOŚiGW w Łodzi z Programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja I”.

 Były to zajęcia, podczas których uczniowie klas 1-8 tworzyli swój własny mały ekosystem zamknięty w słoju. Składały się one z części praktycznej i teoretycznej. W części teoretycznej młodzi ekolodzy pozyskali wiedzę na temat leśnej flory i fauny, która nas otacza oraz poznali kolejne etapy konstruowania tytułowego „lasu w słoiku”.  Następnie każdy z uczestników otrzymał słoik, niezbędne narzędzia, podłoże i rośliny, by stworzyć swój własny, unikalny, miniaturowy las. Otoczone szkłem małe dzieła sztuki uczniowie zabrali do domu, by móc obserwować, jak zmienia się ich niewielka biosfera wraz z upływem czasu. Zajęcia miały na celu dostarczyć to, czego często brakuje nam w codziennym życiu – kontaktu z naturą. Kontakt z przyrodą wpływa bowiem pozytywnie na człowieka pod wieloma względami, m.in. pozwala się uspokoić, zrelaksować i odpocząć. Te zajęcia to również idealny sposób na połączenie dobrej zabawy z nauką o roślinach i biosferze oraz zasadach tworzenia kompozycji roślinnych.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Unknown
Unknown
Accept
Decline