W dniu 17.06.2021 r. w Publicznym Przedszkolu w Załęczu Małym w grupie 5-6 latków odbył się "Ekoquiz" w ramach realizacji projektu ekologicznego "Ekodzieci kontra śmieci" współfinansowanego z funduszy WFOŚiGW w Łodzi. Dzieci wykazały się dużą wiedzą ekologiczną związaną z gospodarowaniem odpadami i zapobieganiu ich powstawania. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a za kolejne trzy miejsca dzieci otrzymały nagrody rzeczowe. Konkurs miał na celu sprawdzenie wiadomości dotyczącej wiedzy przyrodniczo - ekologicznej u przedszkolaków.

Z początkiem czerwca również w grupie 3-4-latków odbył się konkurs recytatorski ,,EKOpoeta” " w ramach realizacji projektu ekologicznego "Ekodzieci kontra śmieci" współfinansowanego z funduszy WFOŚiGW w Łodzi. Konkurs skierowany był do najmłodszych przedszkolaków, udział w nim wzięło 3 chłopców. Uczestnicy zaprezentowali wybrane przez siebie wiersze o tematyce ekologicznej i zaprezentowali je przed całą grupą i komisją konkursową, która później przyznała nagrody. Konkurs miał na celu uwrażliwienie dzieci na zachowania proekologiczne poprzez poezje dziecięcą.

Dzieci trzymają pamiątkowe dyplomy